Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Križ Začretje

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine br. 80/13, 153/13 – Zakon o gradnji, 78/15, 12/18 i 118/18) načelnik Općine Sveti Križ Začretje donio je Odluku o započinjanu postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Križ Začretje. Odluku možete preuzeti ovdje.