Odluka o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Križ Začretje

Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) Općinsko vijeće Općine Sveti Križ Začretje donijelo je na svojoj 21. sjednici održanoj dana 27.02.2020. godine Odluku o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Križ Začretje. Odluka je objavljena u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije broj 6 od 12.03.2020. godine. Odluku možete preuzeti ovdje