Obavijest o javnim pozivima za sufinanciranje sanacije zgrada oštećenih u potresu

S ciljem pomoći vlasnicima zgrada koje su oštećene uslijed potresa 22.03.2020. godine raspisana su dva Javna poziva.

Isti su dostupni na:

https://mgipu.gov.hr/vijesti/prijave-za-pomoc-u-sanaciji-zgrada…

https://www.fzoeu.hr/docs/javni_poziv_za_sufinanciranje…