Javni poziv za dodjelu potpora u poljoprivredi za 2021. godinu

Općina Sveti Križ Začretje od 2016. godine provodi niz mjera kojima potiče razvoj poljoprivredne proizvodnje na svojem području. Uzimajući u obzir potencijal koji područje Općine Sveti Križ Začretje ima, prošle godine Općinsko vijeće donijelo je novi Program potpora u poljoprivredi kojim je predviđen niz poticajnih mjera za unapređenje postojećih i razvoj novih poljoprivrednih kapaciteta. U skladu sa novodonešenim Programom, Općina Sveti Križ Začretje objavila je Javni poziv za dodjelu potpora u poljoprivredi za 2021. godinu.

Programom i Javnim pozivom utvrđeno je 11 mjera temeljem kojih prihvatljivi korisnici mogu ostvariti pravo na dodjelu bespovratnih sredstava.

Tekst cjelokupnog javnog poziva, kao i detaljni uvjeti za dobivanje potpore dostupni su u nastavku.

Program potpora u poljoprivredi Općine Sveti Križ Začretje za razdoblje od 2021.-2023. godine

Javni poziv za dodjelu potpora u poljoprivredi za 2021. godinu

Zahtjev za potporu u poljoprivredi

Zahtjev za subvenciju osjemenjivanja u sektoru stočarstva

Izjava o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti