Izbor projekta koji će se realizirati u sklopu projekta “Uzmi pare i napravi nešto za mlade”