JAVNI POZIV, evidentiranje nerazvrstanih cesta

Na temelju članka 131. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br.84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19), Uputama Središnjeg ureda Državne geodetske uprave (KLASA:932-01/12-02/182, URBROJ: 541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012. godine), Odluke o nerazvrstanim cestama Općine Sveti Križ Začretje („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 6/14, 26/15, 10/16, 6/18, 28/19 i 30/20) Općina Sveti Križ Začretje objavljuje JAVNI POZIV za evidentiranje sljedećih nerazvrstanih cesta:

  • Cesta odvojak Vukić-Pupari, oznaka ceste NC MI-10A, u dužini od 215 metara
  • Cesta odvojak Vukići-Roginići-Vunjek, oznaka ceste NC MI-10B, u dužini od 42 metra
  • Cesta odvojak Vukići-Črnjevići, oznaka ceste NC MI-10C, u dužini od 92 metra
  • Cesta odvojak Vukići-Brezaki, oznaka ceste NC MI-10D, u dužini od 169 metara
  • Cesta odvojak Vukići-Vnuki, oznaka ceste NC MI-10E, u dužini od 51 metar

Obilježavanje granica zemljišta na kojem su izgrađene navedene nerazvrstane ceste izvršiti će se 08.10.2021. godine s početkom u 09:00 sati (Cesta odvojak Vukić-Pupari), u slučaju lošeg vremena obilježavanje će se izvršiti 11.10.2021. godine u isto vrijeme.

JAVNI POZIV možete preuzeti OVDJE!!