Obavijest koncesionara o sakupljanju miješanog komunalnog otpada

Zbog kvara transportnog vozila, nismo u mogućnosti u potpunosti izvršiti javnu uslugu na području Općine Sveti Križ Začretje, točnije u rukavcima naselja Vrankovec, Kozjak, Ciglenica Zagorska, Sekirišće, Kotarice , Galovec Začretski i Mirkovec.

Usluga će se naknadno izvršiti u subotu (sutra) u jutarnjem terminu.