“Valentinovo u Žitnici”, Matej Meštrović i Nikola Kristić