Održan Okrugli stol na temu „Izazovi u radu s mladim NEET skupinama“

U ponedjeljak 23.05.2022. u prostoru Centra za mlade Krapinsko-zagorske županije u Zaboku održan je okrugli stol na temu „Izazovi u radu s mladim NEET skupinama“ u sklopu projekta „Mladi mogu sve – Povjerenjem do posla“ koji se od 14. srpnja 2021. godine provodi na području Grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije. Ukupno se 34 sudionika/ca okruglog stola aktivno uključilo u problematiku rada s NEET mladima tražeći odgovore kako do njih doprijeti i kako ih učiniti obrazovno i radno aktivnima. NEET osobama  smatraju se mladi u dobi od 15 do 29 godina koji ne rade, nisu u sustavu redovitog obrazovanja niti u sustavu obrazovanja odraslih i pri tome nisu registrirani u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Nakon uvodnog pozdrava Ivane Radanović, koordinatorice Mreže udruga Zagor, predstavnica Instituta za razvoj tržišta rada, Venita Mužek-Bešen, predstavila je sudionicima Okruglog stola projekt „Mladi mogu sve-povjerenjem do posla“, nakon čega je Bojan Bjelja iz Mreže udruga Zagor predstavio provedbu projekta na području Krapinsko-zagorske županije, dok je uvid u stanje na tržište rada mladih Krapinsko-zagorske županije  predstavila Vesna Hriberski ispred Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, podružnica Krapina.

Projektom je predviđeno uključivanje 10 NEET osoba s područja  Krapinsko-zagorske županije koji će, sukladno svojim afinitetima i potrebama, nakon izrađenog individualnog plana pristupiti nekom od ponuđenih programa obrazovanja i/ili osposobljavanja.

Drugi dio Okruglog stola bio je predviđen za rad u grupama koji je provela Zagorska razvojna agencija, kako bi se determinirala problematika i pristup NEET mladima. Najvažniji zaključci su da su NEET mladi izrazito marginalizirani i, s obzirom na to da nisu dio nikakvog formalnog obrazovanja te  nisu evidentirani pri evidenciji nezaposlenih osoba HZZ-a, vrlo je teško do njih doprijeti, zbog čega treba pomno birati alate i metode pomoću kojih će se do istih doći. Tu je istaknuta važnost društvenih mreža kao i uloga institucija  koje mogu imati veliki utjecaj na dopiranje do NEET skupina mladih, ali i udruge uključene u rad s mladima ili u informiranje mladih.

Projekt „Mladi mogu sve – Povjerenjem do posla“ predstavlja inovativan pristup za uključivanje neaktivnih NEETovaca na tržište rada. Glavni je cilj projekta pilotirati pristup aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih NEET osoba na području Grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije, u skladu s ciljevima razvoja Urbane aglomeracije Zagreb. Projektom su planirane aktivnosti koje obuhvaćaju cjelokupni proces odabira korisnika kroz provedbu javnih kampanja te motiviranje potencijalnih korisnika, razvoja njihovih kompetencija u skladu s potrebama i mogućnostima na tržištu rada te pružanja sveobuhvatne i individualizirane podrške u traženju posla. Aktivnosti razvoja kompetencija korisnika provodit će se kroz plaćene programe obrazovanja, radionice za razvoj mekih vještina i klubova za zapošljavanje dok će individualizirana podrška biti osigurana kroz aktivnosti karijernog savjetovanja, socijalnog mentorstva i pružanja individualne psiho-socijalne podrške u trajanju od nekoliko mjeseci.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 14. srpnja 2021. godine između Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te Instituta za razvoj tržišta rada. Projekt vrijedan 1.798.557,87 kn financiran je iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 1.652.694,83 kn, dok je iznos od 145.663,04 kn financiran iz državnog proračuna. Projekt traje 24 mjeseca. Nositelj projekta je Institut za razvoj tržišta rada iz Zagreba, a među 15 projektnih partnera, s područja Krapinsko-zagorske županije su u projekt uključeni Mreža udruga Zagor, LAG Zagorje-Sutla, Zagorska razvojna agencija te Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Krapina.

Ukoliko u svom okruženju poznajete mladu osobu koja je iz bilo kojeg razloga trenutno dio NEET skupine mladih, prenesite im vijest o projektu. Cilj nam je usmjeriti ih i zajedničkim snagama izgraditi bolju budućnost za njih na tržištu rada i u društvu općenito – ističu partneri na projektu.