Ponovljeni javni natječaj za prodaju nekretnine (treći)

Na temelju Odluke Općinskog vijeća KLASA: 940-01/22-01/003, URBROJ: 2140-28-01-22-13 od 31.05.2022. godine Općinski načelnik raspisao je Ponovljeni (treći) javni natječaj za prodaju nekretnine. Natječaj možete preuzeti OVDJE!