Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina na području JLP(R)S

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. ožujka 2023. godine donijela Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluku o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Za dan provedbe izbora određena je nedjelja, 07. svibnja 2023. godine a u Krapinsko-zagorskoj županiji su raspisani izbori za jednog predstavnika nacionalne manjine na razini županije za slovensku i srpsku nacionalnu manjinu, a u općinama Hum na Sutli i Zagorska Sela za članove vijeća za slovensku nacionalnu manjinu.

Objava biračima

Obavijest biračima