JAVNI POZIV, evidentiranje nerazvrstanih cesta

Na temelju članka 131. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br.84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22 i 04/23), Uputama Središnjeg ureda Državne geodetske uprave (KLASA:932-01/12-02/182, URBROJ: 541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012. godine), Odluke o nerazvrstanim cestama Općine Sveti Križ Začretje („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 6/14, 26/15, 10/16, 6/18, 28/19 i 30/20) Općina Sveti Križ Začretje objavljuje JAVNI POZIV za evidentiranje sljedećih nerazvrstanih cesta:

  • Odvojak ŽC2162 – farma, oznaka ceste NC SE-7, u dužini od oko 100 metara u naselju Sekirišće.
  • Ulica Petra Đurkina, oznaka ceste NC SKZ-1, u dužini od oko 563 metara u naselju Sveti Križ Začretje.
  • Ulica Ljudevita Gaja, oznaka ceste NC SKZ-8, u dužini od oko 817 metara u naselju Sveti Križ Začretje.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem su izgrađene navedene nerazvrstane ceste izvršiti će se 03.05.2023. godine s početkom u 09:00 sati, u slučaju lošeg vremena obilježavanje će se izvršiti 04.05.2023. godine u isto vrijeme.

 

JAVNI POZIV možete preuzeti OVDJE!