Ponovljeni javni natječaj za prodaju nekretnine

Na temelju Odluke Općinskog načelnika KLASA: 940-01/22-01/007, URBROJ: 2140-28-01-23-11 od 11.05.2023. godine Općina Sveti Križ Začretje raspisuje Ponovljeni javni natječaj za prodaju nekretnine, oznake kč.br. 2488 k.o. Pustodol Začretski. Natječaj možete preuzeti OVDJE.

Na temelju Odluke Općinskog načelnika KLASA: 940-01/22-01/011, URBROJ: 2140-28-01-23- od 12.05.2023. godine Općina Sveti Križ Začretje raspisuje Ponovljeni javni natječaj za prodaju nekretnine, oznake kč.br. 1607/6 k.o. Pustodol Začretski. Natječaj možete preuzeti OVDJE.