Javni natječaj za prodaju nekretnine

Na temelju Odluke Općinskog vijeća KLASA: 940-01/23-01/004, URBROJ: 2140-28-01-23-2 od 11.09.2023. godine Općina Sveti Križ Začretje raspisuje javni natječaj za prodaju nekretnine oznake k.č.br.1136/9 k.o. Mirkovec. Natječaj možete preuzeti OVDJE.