JAVNI POZIV, evidentiranje nerazvrstanih cesta

Na temelju članka 131. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br.84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22 i 04/23), Uputama Središnjeg ureda Državne geodetske uprave (KLASA:932-01/12-02/182, URBROJ: 541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012. godine), Odluke o nerazvrstanim cestama Općine Sveti Križ Začretje („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 6/14, 26/15, 10/16, 6/18, 28/19, 30/20 i 41/2023) Općina Sveti Križ Začretje objavljuje JAVNI POZIV za evidentiranje sljedećih  nerazvrstanih cesta:

  • DC 35 – Merkaš, oznaka ceste NC ŠV-7, u dužini od oko 140 metara u naselju Švaljkovec.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena navedena nerazvrstana cesta izvršiti će se 25.10.2023. godine s početkom u 09:00 sati, u slučaju lošeg vremena obilježavanje će se izvršiti 26.10.2023. godine u isto vrijeme.

JAVNI POZIV možete preuzeti OVDJE!

  • Odvojak Celjaki I, oznaka ceste NC PU-11B, u dužini od oko 302 metara u naselju Pustodol Začretski.
  • Odvojak Božiček, oznaka ceste NC ZL-4, u dužini od oko 150 metara u naselju Zleć.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem su  izgrađene navedene nerazvrstane ceste izvršiti će se 23.10.2023. godine s početkom u 09:00 sati, u slučaju lošeg vremena obilježavanje će se izvršiti 24.10.2023. godine u isto vrijeme.

JAVNI POZIV možete preuzeti OVDJE!