JAVNI POZIV, evidentiranje nerazvrstanih cesta

Na temelju članka 131. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br.84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23 i 133/23), Uputama Središnjeg ureda Državne geodetske uprave (KLASA:932-01/12-02/182, URBROJ: 541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012. godine), Odluke o nerazvrstanim cestama Općine Sveti Križ Začretje („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 6/14, 26/15, 10/16, 6/18, 28/19, 30/20 i 41/23 ) Općina Sveti Križ Začretje objavljuje JAVNI POZIV za evidentiranje sljedećih  nerazvrstanih cesta:

  • Spoj Dukovec – Pačetina (Bajsi), oznaka ceste NC D-2, u dužini od oko 600 metara u naselju Dukovec.
  • ŽC2158 – Bajs – Sinković, oznaka ceste NC DP-16, u dužini od oko 265 metara u naselju Donja Pačetina.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem su izgrađene navedene nerazvrstane ceste izvršiti će se 20.12.2023. godine s početkom u 09:00 sati, u slučaju lošeg vremena obilježavanje će se izvršiti 21.12.2023. godine u isto vrijeme.

JAVNI POZIV možete preuzeti OVDJE!

  • Industrijska cesta I, oznaka ceste NC SKZ-23, u dužini od oko 273 metara u naselju Pustodol Začretski.
  • Industrijska cesta II, oznaka ceste NC SKZ-25, u dužini od oko 408 metara u naselju Pustodol Začretski.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem su izgrađene navedene nerazvrstane ceste izvršiti će se 20.12.2023. godine s početkom u 10:00 sati, u slučaju lošeg vremena obilježavanje će se izvršiti 21.12.2023. godine u isto vrijeme.

JAVNI POZIV možete preuzeti OVDJE!