Ponovna javna rasprava o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Križ Začretje

Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Križ Začretje objavljuje ponovnu javnu raspravu o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Križ Začretje koja će trajati osam (8) dana, započeti će 29.01.2024. godine i završiti će 05.02.2024. Za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave, za sve zainteresirane, osiguran je javni uvid u Prijedlog V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Križ Začretje (dio elaborata prijedloga plana sa izmjenama i dopunama), u prostorijama Općine Sveti Križ Začretje, Trg hrvatske kraljice Jelene 1, Sveti Križ Začretje, svakim radnim danom u vremenu od 8,00 do 14,00 sati. Javno izlaganje o Prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Križ Začretje održat će se dana 01.02.2024. s početkom u 15,00 sati u prostorijama Općine Sveti Križ Začretje, Trg hrvatske kraljice Jelene 1, Sveti Križ Začretje.

Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog plana, temeljem članka 104. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju, mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni. Nove primjedbe i zahtjevi neće se uzimati u razmatranje.

Objavu javne rasprave u cijelosti možete preuzeti OVDJE!

DOKUMENTI

GRAFIKA