JAVNI POZIV, evidentiranje nerazvrstanih cesta

Na temelju članka 131. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br.84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23 i 133/23), Uputama Središnjeg ureda Državne geodetske uprave (KLASA:932-01/12-02/182, URBROJ: 541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012. godine), Odluke o nerazvrstanim cestama Općine Sveti Križ Začretje („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 6/14, 26/15, 10/16, 6/18, 28/19, 30/20 i 41/23 ) Općina Sveti Križ Začretje objavljuje JAVNI POZIV za evidentiranje sljedećih  nerazvrstanih cesta:

  • Odvojak Šivalci II, oznaka ceste NC TE-7, u dužini od oko 330 metara u naselju Temovec.
  • Spoj Sinkovići – Bregi Zabočki, oznaka ceste NC TE-5, u dužini od oko 405 metara u naselju Temovec.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem su izgrađene navedene nerazvrstane ceste izvršiti će se 05.06.2024. godine s početkom u 9:00 sati, u slučaju lošeg vremena obilježavanje će se izvršiti 06.06.2024. godine u isto vrijeme.

JAVNI POZIV možete preuzeti OVDJE!