JAVNI POZIV, evidentiranje nerazvrstane ceste

Na temelju članka 131. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br.84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23 i 133/23), Uputama Središnjeg ureda Državne geodetske uprave (KLASA:932-01/12-02/182, URBROJ: 541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012. godine), Odluke o nerazvrstanim cestama Općine Sveti Križ Začretje („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 6/14, 26/15, 10/16, 6/18, 28/19, 30/20 i 41/23 ) Općina Sveti Križ Začretje objavljuje JAVNI POZIV za evidentiranje sljedeće  nerazvrstane ceste:

  • Ulica Ksavera Šandora Đalskog (Odvojak I), oznaka ceste NC SKZ-14A, u dužini od oko 75 metara u naselju Sveti Križ Začretje.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena navedena nerazvrstana cesta izvršiti će se 03.07.2024. godine s početkom u 8:00 sati, u slučaju lošeg vremena obilježavanje će se izvršiti 04.07.2024. godine u isto vrijeme.

JAVNI POZIV možete preuzeti OVDJE!