Novosti

JAVNI POZIV, evidentiranje nerazvrstane ceste

Na temelju članka 131. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br.84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22 i 04/23), Uputama Središnjeg ureda Državne geodetske uprave (KLASA:932-01/12-02/182, URBROJ: 541-03-1-12-28 […]

Ponovljeni javni natječaj za prodaju nekretnine

Na temelju Odluke Općinskog načelnika KLASA: 940-01/22-01/007, URBROJ: 2140-28-01-23-11 od 11.05.2023. godine Općina Sveti Križ Začretje raspisuje Ponovljeni javni natječaj za prodaju nekretnine, oznake kč.br. 2488 k.o. Pustodol Začretski. Natječaj […]

Soroban olimpijada 2023.

Na praznik rada u zagrebačkoj osnovnoj školi Marina Držića održala se druga Soroban olimpijada. Ovo međunarodno natjecanje u japanskom brzom računanju, okupila je više od 130 natjecatelja. Ovakav način računanja […]

Strateška procjena utjecaja na okoliš

Informiranje o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Sveti Križ Začretje Općina Sveti Križ […]

Dogradnja dječjeg vrtića u Svetom Križu Začretju

Naziv projekta: Dogradnja dječjeg vrtića Šifra projekta: NPOO.C3.1.R1-I1.01.0019 Sažetak projekta: U dječji vrtić Sveti Križ Začretje u pedagoškoj godini 2021./2022. upisano je 110 djece koja su raspoređena u 5 odgojno-obrazovnih […]

„55. Sajam i izložba zagorskih vina“, Bedekovčina 2023.

Krapinsko-zagorska županija, Općina Bedekovčina, Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije, Udruga Vino zagorje i Turistička zajednice područja Srce Zagorja organiziraju „55. Sajam i izložbu zagorskih vina“, Bedekovčina 2023. godine koji će se […]

JAVNI POZIV, evidentiranje nerazvrstanih cesta

Na temelju članka 131. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br.84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22 i 04/23), Uputama Središnjeg ureda Državne geodetske uprave (KLASA:932-01/12-02/182, URBROJ: 541-03-1-12-28 […]