Prema tagu naknada

Komunalna naknada

Odluku o komunalnoj naknadi možete preuzeti OVDJE Odluku o vrijednosti boda komunalne naknade možete preuzeti OVDJE