Prema tagu statut

Statut knjižnice

OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA OPĆINE SVETI KRIŽ ZAČRETJE RAVNATELJ KLASA: 023-08/19-01/3 URBROJ: 2197/04-05/1-19-1 Sveti Križ Začretje, 20.05.2019.            Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama („Narodne […]

Statut

Statut Općine Sveti Križ Začretje možete preuzeti na ovom linku – Statut Općine Sveti Križ Začretje