Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za razdoblje od 01.01.2010. – 31.12.2012. možete preuzeti OVDJE !