Evidentiranje nerazvrstanih cesta

Općina Sveti Križ Začretje, kao pravna osoba koja upravlja cestama na području Općine Sveti Križ Začretje, obavještava nositelje prava na susjednim nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u zemljišnu knjigu. Za potrebe obavljanja geodetskih poslova izrađuje se snimka izvedenog stanja nerazvrstanih cesta i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta.

Sukladno gore navedenom, izvršit će se evidentiranje sljedećih nerazvrstanih cesta:

  • Cesta odvojak Drvo, oznaka ceste NC-DP-3, u dužini od 205 metara
  • Cesta ŽC 2158 (Gigi) – Sveta Ana, oznaka ceste ZA-5 (koja će prema novom Registru nerazvrstanih cesta nositi oznaku DP – 23), u dužini 1100 metara

Javni poziv možete vidjeti ovdje: