Konstituiran 2. saziv Dječjeg općinskog vijeća Općine Sveti Križ Začretje

U sklopu akcije „Općina Sveti Križ Začretje-prijatelj djece“, u srijedu, 13. studenog 2019. godine u prostorijama Općine Sveti Križ Začretje održana je konstituirajuća sjednica drugog saziva Dječjeg općinskog vijeća kojeg čine Ema Mraz, Stjepan Piljek, Dorotea Piljek, Tihana Vorih, Maja Peroš, Gabriel Jurman, Petra Vargek i Dominik Mihaljinec.

Konstituirajuću sjednicu otvorio je općinski načelnik Marko Kos koji je čestitao izabranim vijećnicima te im zaželio puno uspjeha u njihovom daljnjem radu. Nakon uvodnih riječi općinskog načelnika, dječji vijećnici iznijeli su svoje prijedloge i mišljenja kako u našoj općini stvarati bolje uvjete za život djece, nakon čega su pristupili izboru dječjeg načelnika/ce te zamjenika/ce. Za dječju načelnicu izabrana je Tihana Vorih, a za njezinog zamjenika Gabriel Jurman.

Iz iznijetih prijedloga i ideja dječjih vijećnika vidljivo je da su njihova razmišljanja i te kako korisna te da će se kroz zajedničku suradnju „velikih“ i „malih“ naša sredina još više prilagoditi potrebama djece
čije mišljenje je važno i koja su budućnost našeg malog mjesta.