Natječaj za upis djece u dječji vrtić za pedagošku godinu 2020/2021.

Ustrojstvena jedinica dječjeg vrtića Osnovne škole Sveti Križ Začretje raspisala je prijave za upis djece u dječji vrtić za narednu pedagošku godinu.

Detalji vezano uz način prijave te sva potrebna dokumentacija nalazi se u prilogu.

NATJEČAJ ZA UPIS DJECE U VRTIĆ-1

Zahtjev za upis u vrtić – 2020

Obrazac-za-inicijalni-razgovor (1)