LAG Zagorje-Sutla poziva nezaposlene žene da se prijave na besplatni ciklus radionica o aromaterapiji!

Radionice aromaterapije provodi LAG Zagorje-Sutla u suradnji s Pučkim otvorenim učilištem Krapina  i nositeljem projekta CESI u sklopu projekta “Jednake mogućnosti u svijetu rada i procesu zapošljavanja “Žene biraju novu šansu”, koji sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Cilj projekta je smanjiti diskriminaciju u svijetu rada i podržati dugotrajno nezaposlene žene u Krapinsko – zagorskoj županiji i Gradu Zagrebu koje su na bilo koji način izložene diskriminaciji u svijetu rada i procesima zapošljavanja.

Poziv na besplatni ciklus radionica aromaterapije

Ciklus besplatnih radionica o aromaterapiji