Obavijest vinogradarima i jedinicama lokalne samouprave

Poljoprivrednike od početka vegetacijske godine prate loše vremenske prilike, hladno je i vegetacija sporo napreduje. To vrijedi i za vinovu lozu. Mladice velikog broja sorata jedva da su prešle 10-tak cm. Zbog toga vjerojatno prve simptome zlatne žutice vinove loze (Flavescence doree) nećemo primjećivati već u drugoj polovici lipnja. Ipak, to, nažalost, ne znači da bolest nije prisutna u nasadu, znači samo to da će se simptomi ispoljiti kasnije u vegetaciji. Isto vrijedi i za prisutnost prijenosnika ove bolesti- američkog cvrčka (Schapoideus titanus). Uobičajeno je prve ličinke ovog štetnika pronalaziti već u svibnju, međutim, ove ih godine još nisam pronašla. Slično je bilo i prošle godine, kada je svibanj bio izrazito kišan te smo tijekom svibnja pronašli samo mali broj ličinki. Ipak, brojnost odraslih oblika tijekom ljetnih mjeseci bio je ponovno velik. Zato je od velike važnosti i ove godine pratiti pojavu i brojnost američkih cvrčaka postavljanjem žutih ljepljivih ploča u nasade, kako bi na vrijeme mogli provesti njegovo suzbijanje.

Žute ljepljive ploče postavljaju se krajem lipnja, na srednju armaturnu žicu u redu. Dovoljne su 3 ljepljive ploče za praćenje brojnosti cvrčaka na oko 10 ha vinograda. Potrebno ih je zamijeniti svaka 3 tjedna do kraja rujna.

Osim praćenja pojave i brojnosti američkih cvrčaka, potrebno je pratiti i preporuke za njegovo suzbijanje na  stranicama Ministarstva poljoprivrede- Uprave za stručnu podršku poljoprivredi i ribarstvu u (www. savjetodavna.hr ).

Budući da se u neodržavanim i zapuštenim vinogradima ne provode mjere suzbijanja američkog cvrčka, one predstavljaju idealna mjesta za razmnožavanje ovog štetnika, od kuda se nesmetano širi na održavane i štićene vinograde. U interesu svih nas je da takvih površina bude što manje na području naše županije.

Osim što je potrebno odgovorno pristupiti suzbijanju američkog cvrčka, isto tako je neophodno i pridržavati se propisanih fitosanitarnih mjera tj. krčiti i uništavati zaražene čokote. Samo tako može se usporiti širenje ove bolesti.