Ponovljeni javni natječaj za prodaju nekretnine

Na temelju Odluke Općinskog vijeća KLASA: 940-01/22-01/003, URBROJ: 2140-28-01-22-7 od 16.05.2022. godine Općinski načelnik raspisao je Ponovljeni javni natječaj za prodaju nekretnine. Natječaj možete preuzeti OVDJE.