JAVNI POZIV, evidentiranje nerazvrstane ceste

Na temelju članka 131. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br.84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22 i 04/23), Uputama Središnjeg ureda Državne geodetske uprave (KLASA:932-01/12-02/182, URBROJ: 541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012. godine), Odluke o nerazvrstanim cestama Općine Sveti Križ Začretje („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 6/14, 26/15, 10/16, 6/18, 28/19 i 30/20) Općina Sveti Križ Začretje objavljuje JAVNI POZIV za evidentiranje sljedeće nerazvrstane ceste:

  • Odvojak Borovčak, oznaka ceste NC KOT-2, u dužini od oko 234 metara u naselju Kotarice.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena navedena nerazvrstana cesta izvršiti će se 20.03.2023. godine s početkom u 09:00 sati, u slučaju lošeg vremena obilježavanje će se izvršiti 21.03.2023. godine u isto vrijeme.

JAVNI POZIV možete preuzeti OVDJE!