JAVNI POZIV, evidentiranje nerazvrstanih cesta

Na temelju članka 131. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br.84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22 i 04/23), Uputama Središnjeg ureda Državne geodetske uprave (KLASA:932-01/12-02/182, URBROJ: 541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012. godine), Odluke o nerazvrstanim cestama Općine Sveti Križ Začretje („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 6/14, 26/15, 10/16, 6/18, 28/19 i 30/20) Općina Sveti Križ Začretje objavljuje JAVNI POZIV za evidentiranje sljedećih nerazvrstanih cesta:

  • Odvojak srednji Dukovec, oznaka ceste NC D-1, u dužini od oko 1434 metara u naselju Dukovec.
  • Odvojak Mrazi, oznaka ceste NC D-1B, u dužini od oko 81 metar u naselju Dukovec.
  • Odvojak Tumpi, oznaka ceste NC D-1A, u dužini od oko 193 metara u naselju Dukovec

Obilježavanje granica zemljišta na kojem su izgrađene navedene nerazvrstane ceste izvršiti će se 13.03.2023. godine s početkom u 09:00 sati, u slučaju lošeg vremena obilježavanje će se izvršiti 14.03.2023. godine u isto vrijeme.

JAVNI POZIV možete preuzeti OVDJE!

  • Odvojak DC1-Jurici-Tkalčevići, oznaka ceste NC BR-1, u dužini od oko 999 metara u naselju Brezova.
  • Odvojak Juric, oznaka ceste NC BR-1B, u dužini od oko 138 metara u naselju Brezova.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem su izgrađene navedene nerazvrstane ceste izvršiti će se 15.03.2023. godine s početkom u 09:00 sati, u slučaju lošeg vremena obilježavanje će se izvršiti 16.03.2023. godine u isto vrijeme

JAVNI POZIV možete preuzeti OVDJE!