JAVNI POZIV, evidentiranje nerazvrstanih cesta

Na temelju članka 131. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br.84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23 i 133/23), Uputama Središnjeg ureda Državne geodetske uprave (KLASA:932-01/12-02/182, URBROJ: 541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012. godine), Odluke o nerazvrstanim cestama Općine Sveti Križ Začretje („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 6/14, 26/15, 10/16, 6/18, 28/19, 30/20 i 41/23 ) Općina Sveti Križ Začretje objavljuje JAVNI POZIV za evidentiranje sljedećih  nerazvrstanih cesta:

-ŽC2158 – Merkaš, oznaka ceste NC DP-10, u dužini od oko 607 metara u naselju Donja Pačetina.

Obilježavanje granica zemljišta na kojima je izgrađena navedena nerazvrstana cesta izvršiti će se 10.05.2024. godine s početkom u 9:00 sati, u slučaju lošeg vremena obilježavanje će se izvršiti 13.05.2024. godine u isto vrijeme.

JAVNI POZIV možete preuzeti OVDJE!

  • Odvojak ŽC2162 – Trafostanica, oznaka ceste NC SE-11, u dužini od oko 161 metara u naselju Sekirišće.
  • Odvojak ŽC2162 – Tretinjaki, oznaka ceste NC SE-13, u dužini od oko 152 metara u naselju Sekirišće.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem su izgrađene navedene nerazvrstane ceste izvršiti će se 06.05.2024. godine s početkom u 9:00 sati, u slučaju lošeg vremena obilježavanje će se izvršiti 07.05.2024. godine u isto vrijeme.

JAVNI POZIV možete preuzeti OVDJE!

  • DC35 – Lovački dom, oznaka ceste NC ŠV-1, u dužini od oko 917 metara u naselju Švaljkovec.
  • Spoj NC ŠV-1 na DC35, oznaka ceste NC ŠV-6, u dužini od oko 578 metara u naselju Švaljkovec

Obilježavanje granica zemljišta na kojem su izgrađene navedene nerazvrstane ceste izvršiti će se 08.05.2024. godine s početkom u 9:00 sati, u slučaju lošeg vremena obilježavanje će se izvršiti 09.05.2024. godine u isto vrijeme.

JAVNI POZIV možete preuzeti OVDJE!