Dječji vrtić Sveti Križ Začretje objavljuje Javni poziv za upis djece rane i predškolske dobi radi ostvarivanja redovitog programa u odgojno – obrazovnoj 2024./2025. godini

Temeljem članka 18. Statuta Dječjeg vrtića Sveti Križ Začretje, KLASA:601-02/23-02/004, URBROJ:2197-53-01-23-1 od 19. rujna 2023.g.,  te članka 7. i 9. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Sveti Križ Začretje, KLASA:601-01/20-01/008, URBROJ:2197/04-04-20-12 od 14.prosinca 2020.g, Odluke o izmjeni i dopuni Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Sveti Križ Začretje, KLASA:601-02/05-22-01/06, URBROJ:2197-53-22-4 od 25.travnja 2022.g. i Odluke o izmjeni i dopuni Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Sveti Križ Začretje, KLASA:601-02/05-23-01/03, URBROJ:2197-53-23-6 od 24.ožujka 2023.g., ravnateljica Dječjeg vrtića Sveti Križ Začretje dana 29. travnja 2024. objavljuje

JAVNI NATJEČAJ za upis djece rane i predškolske dobi radi ostvarivanja redovitog programa u odgojno-obrazovnoj 2024./2025. godini

ZAHTJEV za upis djeteta