Kultura

O Muzeju Žitnica

Izgrađena je 1796. godine, a konstruirana je tako da je kroz nju cijele godine strujao zrak bez ikakve posebne ventilacije. Godine 1998. zahvaljujući angažiranju Općine Sveti Križ Začretje i Ministarstva […]

O dvorcu Sveti Križ Začretje

Dvorac Sveti Križ Začretje – atraktivna turistička destinacija Svetokriški dvorac, impozantna kasnobarokna grofovska rezidencija, dobio je svoj današnji oblik sredinom 18. stoljeća nakon što je imanje obitelji Keglević, opisano već […]