Prikazani mjesec studeni, 2016

Održana Božićna radionica sa „Žabicama“

Već tradicionalno, u dječjem vrtiću organiziraju se božićne radionice koje, osim što omogućuju kvalitetno i kreativno druženje roditelja i djece, osnažuju suradnju i komunikaciju roditelja i odgojitelja. Tako je jučer […]