JAVNI POZIV, evidentiranje nerazvrstanih cesta

Na temelju članka 131. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br.84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21), Uputama Središnjeg ureda Državne geodetske uprave (KLASA:932-01/12-02/182, URBROJ: 541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012. godine), Odluke o nerazvrstanim cestama Općine Sveti Križ Začretje („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 6/14, 26/15, 10/16, 6/18, 28/19 i 30/20) Općina Sveti Križ Začretje objavljuje JAVNI POZIV za evidentiranje sljedećih nerazvrstanih cesta:

  • Spoj Lovrenčići – Rajačić – Kozina, oznaka ceste NC DP-4, u dužini od oko 1837 metara u naselju Donja Pačetina
  • Odvojak Rajačić, oznaka ceste NC DP-4A, u dužini od oko 108 metara u naselju Donja Pačetina

Obilježavanje granica zemljišta na kojima su izgrađene navedene nerazvrstane ceste izvršiti će se 20.04.2022. godine s početkom u 09:00 sati, u slučaju lošeg vremena obilježavanje će se izvršiti 21.04.2022. godine u isto vrijeme.

JAVNI POZIV možete preuzeti OVDJE!