Javni natječaj za prodaju nekretnine

Na temelju Odluke Općinskog načelnika KLASA: 940-01/22-01/009, URBROJ: 2140-28-01-22-1 od 07.10.2022. godine Općina Sveti Križ Začretje raspisuje javni natječaj za prodaju nekretnine oznake k.č.br. 2394 k.o. Pustodol Začretski. Natječaj možete preuzeti OVDJE.

Na temelju Odluke Općinskog načelnika KLASA: 940-01/22-01/007, URBROJ: 2140-28-01-22-1 od 07.10.2022. godine Općina Sveti Križ Začretje raspisuje javni natječaj za prodaju nekretnine oznake k.č. br.2488 k.o. Pustodol Začretski Natječaj možete preuzeti OVDJE.

Na temelju Odluke Općinskog načelnika KLASA: 940-01/22-01/008, URBROJ: 2140-28-01-22-1 od 07.10.2022. godine Općina Sveti Križ Začretje raspisuje javni natječaj za prodaju nekretnine oznake k.č. br. 2417 i 2418 k.o. Pustodol Začretski.  Natječaj možete preuzeti OVDJE.