Obavijest o privremenoj regulaciji prometa kod groblja u Svetom Križu Začretju na dan Svih Svetih

Obavještavaju se građani da će se na Dan Svih Svetih kod mjesnog groblja promet regulirati na sljedeći način:

  1. Dozvoljava se promet samo u jednom smjeru od raskršća Ciglenica do raskršća Gorica u pravcu Švaljkovca.
  2. Ne dozvoljava se promet od raskršća Gorica do groblja, već se preusmjerava na spojnu cestu Gorica – Sveti Križ Začretje.
  3. Dozvoljava se parkiranje motornih vozila uz obje strane Državne ceste D1 Ciglenica Zagorska – Švaljkovec.
  4. Na Dan Svih Svetih 01.11.2022. godine promet se zatvara na svim odvojcima za prilaz mjesnom groblju.

Privremena regulacija prometa trajati će od 8,00 do 17,00 sati.