Obavijest o javnom uvidu u prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine

Na temelju članka 29. stavka 5. i 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine br. 20/18, 115/18, 98/19, 57/22) Općina Sveti Križ Začretje, objavljuje

Obavijest
o javnom uvidu u prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sveti Križ Začretje

Sukladno članku 29. stavku 5. i 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu Općina Sveti Križ Začretje stavlja na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sveti Križ Začretje  u razdoblju od 31. siječnja do 15. veljače 2023. godine.

Svi zainteresirani mogu izvršiti uvid u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sveti Križ Začretje svaki  radnim danom (pon-pet) u vremenu od 9:00 do 14:00 sati u prostoriji Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Križ Začretje, Trg hrvatske kraljice Jelene 1.

Zainteresirane osobe mogu dati prigovor na prijedlog Programa najkasnije do isteka roka javnog uvida (15. veljače 2023. godine).

Prigovori na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sveti Križ Začretje koji nisu čitko napisani i nisu dostavljeni u roku zaključenje Javnog uvida neće se uzeti u  razmatranje.

OPĆINSKI NAČELNIK

  Marko Kos, dipl.oec.

Program raspolaganja

Prilog 1-prikaz raspolaganja po katastarskim česticama i oblicima raspolaganja

Katastarski plan s označenim oblicima raspolaganja