OBAVIJEST – Javni poziv za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje na području Općine Sveti Križ Začretje

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje, na području Općine Sveti Križ Začretje (KLASA:351-01/24-01/002, URBROJ: 2140-28-03-24-1 od 28. veljače 2024. godine), Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Križ Začretje dana 28. veljače 2024. godine raspisao je

JAVNI POZIV

ZA DODJELU KOMPOSTERA ZA KUĆNO KOMPOSTIRANJE NA PODRUČJU OPĆINE SVETI KRIŽ

ZAČRETJE

Predmet ovog Javnog poziva za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje na području Općine Sveti Križ Začretje (u daljnjem tekstu: Javni poziv) je dodjela kompostera za kućno kompostiranje bez naknade fizičkim osobama, obveznicima komunalne naknade na području Općine Sveti Križ Začretje.

Zapremnina svakog pojedinog kompostera je 350 litara. Dimenzije kompostera su 810 x 810 x 740 mm. Komposteri su proizvedeni od 100% PEHD. Komposteri su pogodni za kompostiranje biorazgradivog otpada odnosno kuhinjskog otpada (ostaci od pripreme hrane) i vrtnog ili zelenog otpada. Posuda kompostera nema dno (zbog kontakata sa zemljištem i pristupa mikoorganizma, crva i slično).

Cilj Javnog poziva je osiguranje potrebne opreme te poticanje kućnog kompostiranja na području Općine Sveti Križ Začretje s ciljem smanjenja količine proizvedenog komunalnog otpada.

Ovim Javnim pozivom osigurano je ukupno 308 komada kompostera za 2024. godinu.

Rok za dostavu zahtjeva započinje objavom ovog Javnog poziva, odnosno 28. veljače 2024. godine, a završava zatvaranjem javnog poziva odnosno objavom Obavijesti o zatvaranju javnog poziva na službenoj internet stranici Općine Sveti Križ Začretje.

Odluku raspisivanju Javnog poziva za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje na području Općine Sveti Križ Začretje možete preuzeti ovdje!

Tekst Javnog poziva možete preuzeti ovdje!

Zahtjev za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje možete preuzeti ovdje!