Browsing Posts of Author

Javno savjetovanje o prijedlogu Ugovora o koncesiji

Općina Sveti Križ Začretje otvara javno savjetovanje o prijedlogu ugovora o koncesiji za obavljanje javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Sveti Križ Začretje. Prijedlog Ugovora možete preuzeti OVDJE! Javno savjetovanje […]

Javno savjetovanje

Općina Sveti Križ Začretje otvara javno savjetovanje o: Etičkom kodeksu nositelja političkih dužnosti u Općini Sveti Križ Začretje Prijedlog  Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini Sveti Križ Začretje možete […]